Abayobozi ba RNC bifatanyije n’abanyarwanda baba mu Budage kwizihiza umunsi w’Umuganura.

 

 

gufatakumyaka.jpgUmuganura=Gufata ku myaka?

Bimaze kuba akamenyero ko abanyarwanda baba mu Budage bizihiza buri mpeshyi Umunsi w’umuganura, bazirikana cyane uko uwo munsi wamwe uhabwa agaciro gakomeye mu muco wa kinyarwanda. Umuganura w’uyu mwaka wa 2011 wizihirijwe ahitwa i Herne mu nkengero z’umujyi wa Bochum, ibirori byo kuwizihiza bikaba byarabaye kuwa gatandatu tariki ya 13 Kanama guhera ku gicamunsi. Umusi wagenze neza kandi utera ibyishimo abawitabiriye, dore ko byabaye n’amahire bamwe mu bayobozi ba politiki bakaza gushyigikira abanyarwanda, aha tukavuga nk’abayobozi b’ishyaka RNC bawitabiriye, bakaba baragaragarije abanyarwanda ko bashyigikiye cyane agaciro k’umuco nyarwanda.

Amavu n’amavuko y’Umuganura.

Umunsi w’umuganura wahozeho kuva kera mu Rwanda, ukizihizwa n’abanyarwanda b’ingeri zose uhereye ku bana kugeza ku basaza. Wari umunsi wo kwishimira umusaruro by’umwihariko, ariko ukaba n’umunsi wo gushimira abagize uruhare bose mu kugira ngo umusaruro ube mwiza, birumvikana cyari n’igihe cyo gushimira Imana yagushije imvura byose bigatungana. Umunsi w’umuganura wagiye uhabwa agaciro na leta y’u Rwanda nyuma y’ubwigenge, bikurikije nabwo birumvikana leta zagiye zita cyane cyane ku mibereho ya rubanda rwa giseseka, usanga ishingiye ahanini ku buhinzi. Kwizihiza umunsi w’umuganura wabibonagamo ikimenyetso ko leta ishyigikiye umuhinzi, kuko uyu aramutse atariho u Rwanda rutabona ibiribwa bitunga abarutuye.umuganura2011034.jpg

Dore uko bamwe mu banditsi muri iki gihe babona umunsi w’umuganrura: „Kera umuganura wabaga guhera mu kwezi kwa Kanama, ukaba umunsi mukuru wo kwibuka amasaka ya mbere yasaruwe mu Rwanda rumaze kunamuka, hakaba rero imyaka ya Ruganzu. Ubwa mbere hizihizwa umuganura mu Rwanda, icyo gihe ngo u Rwanda rwakoze iminsi mikuru ikomeye yo gusangira uwo mutsima w’amasaka ya mbere, ari byo kuganura. Ku munsi w’iryo ganura, Umwami ubwe ni we watekeye Rubanda, mu by’umuhango nyine.

Umuhango w’umuganura  wakorwaga abantu bose bateraniye i Bwami bakaganura ku mbuto zose zabaga zeze mu gihugu. Uwo muhango wasozwaga umwami aha umugisha amasuka yose kugira ngo batangire ikindi gihe cy’ihinga.

Uretse uko gusangira rero hari n’indi mihango yakorwaga. Umuganura wa kera wajyanaga n’imihango isobetse rwose. Umuganura wagengwaga n’Umutware w’Abatsobe bo kwa Mugarura, ari na we ngo waganuzaga umwami. Iyi mihango yakorwaga mu gihe cy’umuganura i bwami yari miremire ndetse yanamaraga iminsi myinshi. Umudiho, ibyivugo n’ibisigo na byo  ntibyatangwaga muri ibi birori.

Icyo umuntu yakwibaza Kuri ubu rero ni ukumenya niba umuganura hari aho ukizihizwa mu muryango nyarwanda. Akibaza niba koko inshuti n’abavandimwe bagihura  bagasangira bakanezerwa, bishimira gusogongera ku byo baba bejeje.“(www.inyarwanda.com)

Abanyarwanda mu mahanga ntibakibagirwe umuco nyarwanda.

N’ubwo bwose abanyarwanda baba mu mahanga bari kure y’igihugu cy’amavukiro, ibikorwa bibahuza nko kwizihiza umunsi w’umuganura bituma bagaragaza urukundo bafitiye igihugu cyabo. Umuganura kikaba cyari kimwe mu birango bigaragaza umuco kandi bikubaka umuryango nyarwanda. „Ku munsi w’umuganura, umwana aganurira ababyeyi…“ Ayo magambo dukunze kuyumva kenshi mu biganiro nyarwanda. Bikagaragaza ko Umuganura ugenura agaciro kagomba guhabwa umuryango, bikibutsa kandi ko umurimo ariwo soko y’amajyambere, yaba ay’umuryango cyangwa igihugu cyose. Udakora ntakarye, niko bavuga mu kinyarwanda. Umusaruro nicyo kintu gikomeye gishimisha umukozi. Abana batozwa gukora hakiri kare, bamara kuba abagabo, bagakoresha ingufu zabo za gisore, bityo bakiteganyiriza ibihe by’iminsi mibi. Umubyeyi kandi yizihirwaga no kuba yaratoje abana be umurimo, kuko uwo ariwo mugisha ukomeye umuntu ashobora gushyikiriza abamukomakaho. N’iyo kandi ababyeyi bageraga mu zabukuru, iyo babaga baratoje abana babo imico ya kigabo ijyanye n’umurimo, bizihirwaga cyane ku munsi w’umuganura, kuko baganurirwaga n’abana babo ku myaka bejeje. Hanyuma ukaba n’umwanya wo kwifuriza abakiri bato kurushaho kugira ishya n’ihirwe. Iyo abana bamenyeraga ababyeyi babo bageze mu zabukuru umuganura, babaganuza ku mbuto nziza zavuye mu murimo wabo, babaga bizeye bidasubirwaho kubonera umugisha mu bikorwa by’umwaka ukurikiyeho.umuganura2011036.jpg

Ni byiza ko abanyarwanda bibukiranya, kabone n’’iyo baba bari hanze y’igihugu cyabo, akamaro k’umunsi w’umuganura. Abanyarwanda baba mu Budage uwo muco bakomeje kuwitaho, ibyo bigaragara buri mwaka iyo bateranye, bagasangira ku musaruro w’ibyo babasshije kuronka, bagashimira Imana yabahaye kubigeraho, ibyo kandi bikaba umwanya wo gusabana no kungurana inama.

Kubaho ni ukubana.

Mu birori byo ku wa gatandatu ushize, umunsi w’umuganura warushijeho kugaragariza abanyarwanda ko ikibahuje kiruta kure ikibatanya. Nyuma y’igitambo cya misa cyo gushimira Imana no gusabira u Rwanda, abanyarwanda bari mu muganura barahuye basangira ku byiza Imana yabahaye mu mwaka wose, baboneraho n’akanya ko kwishima no kwidagadura. Uretse imyaka ya kinyarwanda abateguye umunsi bagerageje gushakisha kugira ngo biyibutse umuco wabo batibagiwe no kuwushishikariza ababakomokaho, n’imyaka ya kizungu ntiyahabuze. Kuva ku kigori cya gihanga kugera ku nyotse za kizungu (barbecue), uwari hari wese yageragezaga gufata kubyo asanzwe yikundira. Mu magambo yavugiwe aho, abayafashe bose bagarutse ku gaciro k’umubano w’abantu. Mu ijambo ryavuzwe n’umwe mu basheshe akanguhe bategura uwo munsi ariwe Depite Nkerinka Eustache, yibukije abari aho ko nta kiruta kwicara abantu bakagubwa neza, bagasabana mu rukundo rwa kivandimwe. Yerekanye ko ibyiza iyo bisangiwe birushaho kunezeza ababihuriyeho. Bityo uretse umwaga, ubundi ibintu biba biriho, ari nacyo gituma umuco wo kubisangira uba ugomba kwimakazwa.umuganura2011043.jpg

umuganura2011037.jpgAbanyarwanda baba mu Budage bashimishijwe n’uko RNC yaje kubashyigikira mu kwizihiza umuganura.

Amagambo nkayo meza kandi yasubiwemo  n’ukuriye igikorwa cyo gutegura umunsi w’umuganura ariwe Bwana Prudence Niyonzima. Yongeye kwibutsa akamaro ko kwizihiza umunsi w’umuganura, kuko bibumbatira ubumwe n’ubusabane mu banyarwanda. Umwe mu bashyitsi bari baturutse kure, Bwana Jonathan Musonera, akaba kandi yari muri délégation yari yoherejwe n’ishyaka RNC yari yaje gushyigikira abanyarwanda baba mu Budage, nawe yagarutse ku kamaro ko kunga ubumwe no gusabana mu mubano uzira urwango. Mu ijambo yavuze, yanatsindagiye ku kintu ko abanyarwanda ubundi ari beza, ko nta kindi bazira uretse kuvangirwa n’abantu bikunda babashora mu nzangano zidafite icyo zimaze.

Nyuma y’imyidagaduro yagejeje mu gicuku, abari bitabiriye umunsi basezeranyeho, bataha biyemeje gokomera ku muco w’umubano mu bantu wahoze uranga bene kanyarwanda.

Théophile

 

À propos de Admin

„es kommt nicht darauf an, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern mit den Augen die Tür zu finden“. [Werner von Siemens]

Voir tous les articles de Admin

2 Réponses à “Abayobozi ba RNC bifatanyije n’abanyarwanda baba mu Budage kwizihiza umunsi w’Umuganura.”

 1. Kanyarwanda Just Dit :

  Bwana Théophile,

  Nyuma yo gusoma blog yawe wise « Abayobozi ba RNC bifatanyije n’abanyarwanda baba mu Budage kwizihiza umunsi w’Umuganura » watangaje ku rubuga http://murengerantwari.unblog.fr kuwa 15 ukwakira 2011, nsanze ari ngombwa ko nkugezaho ibitekerezo byange ku buryo mbona iyi nyandiko nk’umuntu wari witabiriye uriya munsi w’umuganura.

  1. Ndahera ku nyito wahaye inyandiko yawe ngo « Abayobozi ba RNC bifatanyije n’abanyarwanda baba mu Budage kwizihiza umunsi w’Umuganura ». Aha ndareba ngasanga ujya guhitamo uko wita inyandiko yawe, washatse guhuza igikorwa cy’umuganura n’imirimo ya politiki ya RNC kandi ntaho byari bihuriye. Natangiye umuganura nywugeza ku ndunduro. Mu bantu bafashe amagambo, harimo n’abitwaga abashyitsi baturutse mu Bwongereza no mu Bubiligi, bashobora kuba ari nabo bayobozi ba RNC uvuga, bose bagushaga ku muco nyarwanda w’umuganura no gusangira. Nta wigeze ahingutsa ko yaje ahagarariye RNC. Nonese uherahe uvuga ko abayobozi ba RNC bifanyije n’abanyarwanda ?. Ese niba abo bayobozi bari bahari koko, bitabiriye uriya munsi nk’abayobozi ba RNC cyangwa nk’abanyarwanda baje gusangira n’abandi? Aha ndasanga, ku bushake no ku nyungu zawe warashatse guhuza igikorwa nyamuku cy’umuganura cyahuje abanyarwanda, n’indi migambi ya Politiki. Ko muri bo ntawahingukije RNC mu gikorwa cy’umuganura, wowe wabikoze ugamije iki?

  2. Ngo « Abanyarwanda baba mu Budage bashimishijwe n’uko RNC yaje kubashyigikira mu kwizihiza umuganura »? Ibi nabyo wabyikuriye mu mutwe wawe. Mu gihe nta kitwa RNC cyavugiwe mu magambo y’umuganura, uherahe wemeza ngo abanyarwanda bishimiye no gushyigikirwa na RNC? Ubwo urumva nta soni biguteye kubeshyera abantu ako kageni? Simpakana ko hari wenda abari bazi ko RNC yari ahari, niba abo mwaraganiriye bakakubwira ko babyishimiye, wajyaga kubisobanura neza ukavuga ko abo mwabashije kuganira (niba mwaraganiriye) bishimiye kubona RNC yaraje kubashyigikira.

  3. Mu gihe ubusanzwe iki gikorwa cy’umuganura cyari kiza nta bikorwa bya politiki bigishamikiyeho, njye ndabona kugihuza n’ibikorwa bya politiki – iribyo wakoze mu nyandiko yawe – bizagitesha agaciro kuko ubwo bizajya bifatwa nk’izindi nama za Politiki. Bivuze ngo, abadafite inyungu muri politiki, baziheza. Ubwo se urumva uri kubaka?

  4. Siniriwe mvuga ku gutangaza amafoto y’abantu mu nyandiko yawe batabiguhereye uburenganzira. Mu byo nabonye, nta tangazamakuru ry’umwuga, rifite ibirango by’umwuga, ryigeze rigaragara mu gikorwa cy’umuganura. Niba wariyemeje kuba umunyamakuru, byazaba byiza ugiye wigaragaza nk’umunyamakuru.

  Mbaye ngushimiye uburyo wakira ibitekerezo byanjye.

  Nkwifurije amahoro y’Imana.

  Kanyarwanda Just.

  Répondre

 2. Theo Dit :

  Ubuyobozi bwa Blog burakugira inama yo kwitabaza inkiko niba hari ifoto yawe igaragara itarafashwe n’abanyamakuru. Ubwo ninaho uzaboneraho umwanya wo kwerekwa ibyemezo bihamya ko site murengerantwari-blog ifite ibya ngombwa byemewe na leta y’Ubudage byo gukora itangazamakuru. Ikindi kandi ni uko muri déontologie yacu ntawe ufotorwa atabanje kubisabwa. Iyo hakiboneka utubishaka ntaba yarabuze kubibwira abafotoraga. Naho abayobora Umuganura uba buri mwaka mu Budage nibandika bemeza ko ingorane zawe zifite ishingiro, article kuyisiba kuri blog ni nk’aho mvugiye aha. Icyo nzi cyo ni uko mu bategura Umuganura ntawe ubamo witwa Kanyarwanda. Ibya RNC byo ntacyo nirirwa mbivugaho, kuko kuba barifatanyije n’abanyarwanda ahubwo ari abo gushimwa. Ntabwo rero twavanaho ibyiza byabaye ngo dukunde dushimishe Kanyarwanda. Ubwo icyo nagusaba ni ukwerekana ifoto iriho kanyarwanda tukayivana ku rubuga, kuko n’ubundi nta muntu nkawe duhashaka. Urumva ko waba udufashije cyane, utweretse iyo foto umuntu nkawe ariho tugahita tuyikanira uruyikwiye.

  Nkwifurije nawe amahoro, niba koko uyakeneye.

  Répondre

Laisser un commentaire

Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus