Archive | Tumenye Rwanda yacu nziza Flux RSS de cette section

À propos de mediator

Cyprien Rugamba – Yumve Imirindi

11 janvier 2016

0 Commentaire

 

Image de prévisualisation YouTube

Tumenye Rwanda yacu nziza: Butare (série 1)

25 janvier 2012

0 Commentaire

 

 

Tumenye Rwanda yacu nziza: Butare (série 1) dans Culture hutte-royale

Ururuga rwacu kandi rwanyu « Umuhuza » rurifuza gufasha abanyarwanda, cyane cyane abakiri bato, kurushaho kumenya igihugu cyacu n’ibikiranga (Abantu, Imiterere kamere, Umuco…). Ntabwo bikwiriye ko abantu baherwanwa n’ibyerekeye amateka ababaje yagiye aranga iki gihugu, ngo bibagirwe ko abakiriho basabwe gutegurira ejo hazaza heza ababyiruka ubu. Ngo iyo akabuto kataguye mu gitaka ngo gahugute ntigashobora kurumbuka. URwanda rwaratabitswe, rurahuguta, ruta isura rwahoranye, ariko ibyo byose  abatuye igihugu babyitwayemo neza, u Rwanda rwakura muri ubwo buhugute guhinduka igiti cy’inganzamarumbu giteye amabengeza.

Burya ibihugu by’i Burayi benshi bakunze kurangarira byagiye bituruka kure habi. Ku gihe cya Hitler hapfuye abanyaburayi barenga miliyoni 60, ibihugu nabyo birasenyagurika cyane. Iyo abazungu batiga ubwenge bwo kwiyubaka, bari buzaherannwe n’ibibazo bidashira. Kugira ngo kandi u Rwanda rubashe kwivana mu gasitwe k’ibibazo rwahuye nabyo, bisaba ko abantu bahindura imitekerereze ku mpande zose. U Rwanda rugomba kuva mu gitugu rukagarukira demokarasi n’ukwishyira ukizana kw’abaratuye. Bitagenze bityo igihugu nticyazabasha kunamuka.

Iki gitekerezo cyo kuvuga ku turere tw’u Rwanda n’ibituranga, ntikiziharirwa n’abanditsi babifitiye uburenganzira ku uru rubuga gusa, ni buri wese mu barusura usabwe kugira icyo ageza ku bandi, avuga ibiranga akarere akomokamo kandi abisangiza ku bandi banyarwanda. Muri uyu murongo w’inyandiko zizagenda zihererekana, tuzabanza kuvuga ku turere tugari (icyo kera bitaga Prefegitura), nyuma tuzabasha kuvuga ku mwihariko w’uturere tumwe na tumwe (amakomini cyane cyane) twari tugize icyo bitaga nyine prefegitura.

Mu mwaka w’1987 ubwo u Rwanda rwizihizaga imyaka 25 y’ubwigenge, hafashwe umugambi ko indi myaka 25 yagombaga kubera buri munyarwanda n’abarutuye bose, ubusugire bw’amahoro n’amajyambere. Siko ariko byagenze kuko haje kuzamo kidobya. Abanyarwanda bakunze kwifuza ko amajyambere yagaragarira by’umwihariko mu guteza imbere ibyaro. Ibyo siko byagenze birumvikana muri iyi myaka 25. Bikagaragara ko imibereho y’umunyarwanda muri rusange yarushijeho gusubira inyuma ahubwo. Birakwiye rero ko muri uyu mwaka w’2012, wagombye kuba mu by’ukuri nabwo umwaka wa yubile ikomeye y’ubwigenge bw’u Rwanda (imyaka 50), abanyarwanda basubira inyuma bakibaza icyatumye imigambi yari yarafashwe mu myaka 25 ishize itagerwaho. Ntako byaba bisa abanyarwanda babashije kwizihiza isabakuru y’imyaka 50 mu bwiyunge, mu bwigenge no mu bwumvikane. Ibyo birumvikana ko bitashoboka buri munyarwanda wese ukiriho atiyumvishije ko ari ngombwa gufata imigambi mishya.

Muri izi nyandiko z’uruhererekane zivuga ku turere tw’u Rwanda n’ibyiza bidutatse, turatangirira kuri Butare, mu minsi ikurikira tuzagenda tuvuga no ku tundi turere. Icyifuzo ni uko itariki ya 1 Nykanga uyu mwaka yagera, buri wese mu basomyi bacu abasha kumenya uko igihugu cye giteye, bikamutera kandi kurushaho kugikunda. Ingingo tuzajya tugarukaho kuri buri karere ni izi:

- Imiterere si (geographie): Imisozi, inzuzi n’imigezi, imigi n’amakomini (uko byari biteye bitarahindagurwa n’ubutegetsi ku mpamvu zitasobanuriwe abaturage!)

-Amateka yaranze akarere: Amateka y’ubukungu kamere, mateka muri politiki…

- Imiterere y’ubukungu bw’akarere muri iki gihe.

-Imibereho y’abaturage muri iki gihe.

- Umuco: gakondo, uko umuco wifashe ubu, ubukorikori, ubuhimbyi, muzika, itangazamakuru…

- Amasiporo mu karere…

-Ibyiza bitatse akarere: Ubwiza karemano (nature), ubwiza bwa infrastructures zikomeye zubatswe mu karere(imihanda, ibiraro, inganda zibyara ingufu….), Amazu yubatswe neza ku buryo buteye amatsiko, Kiliziya zubatswe, inzu zisurwa, inzibutso z’ibyagiye biba mu karere (ibibabaje n’ibishimishije…).

-Inyandiko n’abanditsi bakomoka mu karere, abategetsi bagiriye akamaro igihugu bahakomoka, n’abandi bantu banyuranye bamenywe kimwe n’ibyo bagejeje ku Rwanda.

Ku bashaka kutwandikira batwungura ibitekerezo kuri ibyo byose tumaze kuvugaho, mutwoherereze mutazuyaje ibyo bitekerezo kuri iyi adresse: Le Médiateur Umuhuza Email: umuhuza@ymail.com

Tuzajya dukora updating dukurikije uko bitekerezo bitugezeho.

******************************************

Butare

Izina Butare rikomoka he?

Muyira, Ntyazo, Tumba, Gishamvu, Cyarwa, Nyanza, Ngoma, Rusatira, Maraba, Nyakibanda, Gishamvu, Mbazi, Runyinya, Nyakizu, Muganza, Kibayi, Shyanda, Ndora, Mugusa, Gisagara, Nyaruhengeri, Kigembe, Huye, Ruhashya, Muyaga, Nyabisindu… Muracyahumeka? Uwaba azi aho ijambo Butare rikomoka, atwandikire kuri adresse yavuzwe haruguru.

Ubwanditsi Le Médiateur.

****************************************

Butare

Intangiriro.

Mu biteterezo nyarwanda, Butare ibonwa nk’akarere kahoze ari igihugu cy’umwami w’ikirangirire (mu bami b’abahinza) witwaga Nyagakecuru wari utuye mu bisi bya Huye! Nyagakecuru uwo ngo akaba yari azi ibanga ryo kongoshyoshya inzoka, zikamubera inshuti ndetse zikamurinda ibitero by’abanzi zimurwanirira. Umwami w’U Rwanda nawe w’ikirangirire witwaga Ruganzu Ndori yaba yaraje kumutsinda akoresheje uburyarya bwo kumwambura ububasha yaterwaga no kurindwa n’inzoka.

Butare ariko si ku butaka bwa Nyagakecuru mu bisi bya Huye gusa, kubera ko n’abami b’u Rwanda rwunze ubumwe baje guhitamo ako karere ngo bakubakemo umurwa mukuru w’igihugu. Nyanza ya Butare mu majyaruguru y’ako akarere niho habaga urugo rukuru rw’umwami.

Butare kandi izwiho kuba akarere k’abasizi b’ibyamamare, ndetse no mu bihe bya vuba Butare yaje kumenyekana ku baririmbyi kabuhariwe, no mu siporo anyuranye ntiyahatanzwe cyane cyane mu mupira w’amaguru. Ako karere kakunze kugaragaza ko kadahigwa mu kugororoka. Butare ni ku isoko rya Rayon Sport na Mukura, bamwe mu majyaruguru (Nyanza), abandi mu majyepfo( Ngoma….). Abana benshi b’abanyarwanda babyirukaga bagerageza kwisanisha n’abakinnyi b’ibihangange b’i Butare: Runyinya, Ngiruwonsanga, Runuya, Gatama…

Abanyabutare bazwiho kugira urugwiro, ikinyabupfura, igikundiro no kwakirana ubwuzu ababagana. Bakaba bazwi ho kandi imico ya kigabo, boshye umwe muri bo wavugaga ko ari ikidaterwa ubugabo n’urwagwa!

N’ubwo Butare ari akarere keza, kagizwe n’inzuzi, ibisiza n’imisozi iteye amabengeza, abahatuye bakaba bazwiho kuba inyaryenge no kwirwanaho cyane (hari ababita abanyazambiya, abandi bakavuga ko bavukana amashuri ane yisumbuye), bazwiho nanone gukunda  ukwishyira ukizana kwabo cyane, ku buryo utabazi yabakekaho kuba intavugirwamo. Imihindagurikire myinshi mu gihugu (gushinga amashyaka ya Aprosoma na PSD), yagiye igaragaza ko abanyabutare banga cyane uwashaka kubazanaho igitugu cyangwa kubakandamiza, ku buryo iyo bibaye ngombwa biyemeza guhangana  n’uwakwiha kubazanaho akanyaro…

(NDRL: Uwagira ikindi yongera ku byiza azi kuri Butare, yatwungura ibitekerzo, kandi byashimisha adufashije kutahura aho twavuga ibitajyanye neza n’uko ibintu biteye nyabyo!!!)

I.Imiterere kamere (geographie ya Butare)

(Biracyaza…)

 

Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus